0 Kč
0,00 €

Zpracování osobních údajů

  1.             Udělujete tímto souhlas společnosti Oldřich Daňhel  IČO: 61621889 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-              jméno a příjmení kontaktní osoby

-              název společnosti

-              IČ, DIČ

-              e-mail

-              telefonní číslo

-              adresa fakturační a dodací

  1.             Jméno a příjmení kontaktní osoby, název společnosti, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, bankovní účet a fakturační a dodací adresu je nutné zpracovat za účelem zpracování objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let po ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi Správcem a zákazníkem, v případě neaktivního, pouze registrovaného zákazníka, 5 let od registrace.
  2.             S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti RCO Fishing (aktuální kontakty prosím najdete na těchto webových stránkách). V tomto případě budou Vaše osobní údaje smazány do 30 dní od doručení žádosti do naší firmy.
  3.             Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující v souladu s pokyny správce technické, obchodní, distribuční či organizační činnosti pro správce (včetně technických auditů), poskytovatelé softwaru (COOLINTSOFT s.r.o.), osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce daňové a účetní služby (zpracovatelé osobních údajů), osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce auditorské služby.

4.1.        Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

4.2.        Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4.3.        Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  1.             Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-              vzít souhlas kdykoliv zpět

-              požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

-              požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

-              požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

-              v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce zasláním zprávy elektronickou poštou na email: rco@rco-fishing.cz, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Deštník Fox Camo 60' Brolly

Tyčová bójka RCO Orion 6,5 m

Lehátko Delphin GT6 Carpath

PARTNEŘI

Počasí Olomouc

jpg


ddd